Course Category: Kids

Showing 1-6 of 6 results
SCRATSCH
33.00 €

SCRATCH – Programim Për Fëmijë

Scratch është gjuhë programuese përmes së cilës femijët mund të programojnë dhe të zhvillojnë imagjinatën në mënyrë kreative dhe zbavitëse, duke krijuar kështu vetëbesimin, mendimin kritik dhe rritjen e aftësive në zgjidhje të një problemi. Ky trajnim është i përshtatshëm për të gjithë fëmijët që kanë dëshirë të bëhen pjesë…
0
Ueb Programim Per Femije
20.00 €

Ueb Programim Per Femije

Ky kurs është i dedikuar për t’ju mësuar rreth Hyper Text Markup Language (HTML), ndër gjuhët kryesore programuese që përdoret për krijimin e uebfaqeve; Cascading Style Sheets (CSS), që shërben për caktimin e rregullave të stilit, dhe dukjen e uebfaqes; dhe JavaScript, gjuhë programuese që përdoret për uebfaqe në mënyrë…
10
25.00 €

Create a Spotify Clone from Scratch

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,…
0
59.00 €

Hands on With Docker From a Docker Captain

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,…
0
33.00 €

Server Side Rendering with React and Redux

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,…
0
19.00 €

Kotlin Language for Java Developers

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,…
0